Thẻ đánh dấu

Các bài viết được gán thẻ “tăng ni trẻ vơi sứ mạng hoằng pháp trong thời đại mới”

Hoà chung trong không khí cả nước chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với tinh thần Đạo Đời viên dung và Tri Ân Báo Ân của người con Phật. Sáng nay ngày 20/11/2020 Tăng Ni Giảng sinh lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc long trọng tổ …