Thực nghiệm

Không nên mua cá nuôi để phóng sinh

06/04/2016 10:36 Sáng

Phải chăng chúng ta nhân danh phóng sinh mà thực chất đang gián tiếp hại những chú cá này? HỎI: Tôi thấy hầu hết các nơi thường đặt mua cá nuôi tại ao hồ để phóng sinh, thay vì ra chợ mua cá đang chờ được giải cứu. Trong khi …