Phật giáo

Cầu nguyện có tác dụng không?

15/02/2020 5:04 Chiều

 HỎI: Xin hỏi cầu nguyện có tác dụng không? Vì tôi xem kinh Đức Phật không dạy cầu nguyện hay van xin vì mọi thứ phải do con người tự làm mới được? (SƠN ĐỨC, ducson…@yahoo.com) Trọng tâm tu học của người đệ tử Phật là “Trên cầu Phật đạo, …