Phật học

Luận về Mười điều lành trong Kinh Thập Thiện

08/05/2013 2:41 Chiều

Muốn chấm dứt hoàn cảnh khổ đau trong cuộc sống, vượt thoát cảnh tù tội của thế gian, hoặc những tai nạn hiểm nghèo, những bệnh tật khó trị, những xung đột tỵ hiềm, nhỏ mọn, ích kỷ, dối trá, xảo quyệt, v.v… Đức Phật đã dạy chúng sinh …